KING_Foto

Omgevings(bouw)vergunning aanvraag Aanbouw / Uitbouw

Als aanbouwarchitect KING heb ik veel ervaring met verschillende soorten vergunningen. Voor het maken bijvoorbeeld van een aanbouw, uitbouw heeft u (zie vergunningsvrij) een bouwvergunning nodig. Dit is nu gebundeld in een omgevingsvergunning (wabo). Om constructieve aanpassingen te maken heeft u ook een vergunning nodig.

pdf iconVoorbeeld omgevingsvergunning aanvraag

Voorbeeld omgevingsvergunningsaanvraag
Voor een aan- uitbouw zijn meestal de volgende stukken nodig:

  • Tekening van de bestaande situatie 1:100.
  • Tekening van de nieuwe situatie 1:100.
  • Tekeningen van beeldbepalende details 1:5.
  • Situatietekening 1:500.
  • Foto's van de bestaande situatie.
  • Gegevens kadaster, gemeente, sectie en de perceelnummer.
  • Daglichttoetreding.
  • Berekeningen van een constructeur.
  • Asbestrapport voor gebouwen die voor 1994 gebouwd zijn.

Ik heb een goede relatie met welstand en de gemeente en zorg in goed overleg dat uw aanvraag een succes wordt.

Vergeet niet dat de gemeente 8 weken voor het verlenen van de vergunning neemt, dus houd daar in uw planning rekening mee.