Stadsdeel Zuid Amsterdam

Vanaf 1 april 2018 wordt het bestemmingsplan voor een groot deel van Stadsdeel Zuid Amsterdam vernieuwd omdat het als rijksbeschermd stadsgezicht gaat gelden. De oudere regelingen voor vergunningsvrij aan/uitbouwen en bijgebouwen zullen niet meer gelden. Voor alle aan/uitbouw en bijgbouwen zal vanaf dan een omgevingsvergunning nodig zijn. Dit kan ik voor u maken. En zo zal niet meer tot 4m kunnen worden aan/uitgebouwd maar tot maximaal 2,5m vanuit de oorspronkelijke achtergevel.

Amsterdam Stadsdeel Zuid:

"De nieuwe status als rijksbeschermd stadsgezicht kan gevolgen hebben voor je woonsituatie en dan vooral als je bouw- of verbouwplannen hebt:

    Heb je nu een vergunningsaanvraag lopen of ben je binnenkort van plan een aanvraag in te dienen? Ook daar verandert nog niets. Tot 1 april 2018 geldt de huidige regelgeving. Na 1 april 2018 heb je een omgevingsvergunning nodig om een aan-/uitbouw of bijgebouw in de achtertuin te realiseren, tenzij het bestemmingsplan een bijbehorend bouwwerk toestaat. Na 1 april 2018 is het niet langer toegestaan om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te slopen."

  • Stadsdeel zuid
  • Cultureelerfgoed
  • Overheid

Amsterdam Zuid 1 april 2018 Rijksbeschermed StadsgezichtNieuwe Plan Zuid Rijksbeschermd Stadgezicht Gebied 1 April 2018 Amsterdam Zuid